Afbraak van alle gebouwen en opruiming van alle afval

Gebroeders Blommaert in Tielrode (Temse) is er voor al uw grote en kleine afbraakwerken.

Maatregelen in het kader van stofbeheersing conform wijziging Vlarem II in werking tredend dd 01/01/2017.

Gebouwen (achterbouwen) groot en klein

Wij verzorgen alle afbraakwerken in de woning- en industriebouw, van huizen, over appartementen, tot fabrieksgebouwen, in de ruime regio rond Tielrode/Temse/Bornem. Wij doen dit op een ecologisch en economisch verantwoorde manier.

Wij zorgen voor het volledig bouwklaar maken van het terrein en zorgen eveneens voor de opkuis van al het afbraakmateriaal. Zo staat alles netjes klaar voor de volgende fase van uw bouwproject.

Praktisch

Wij werken voor particulieren, bedrijven en in onderaanneming.

Heeft u een gebouw dat moet verdwijnen? Neem dan contact op. Wij komen bij u ter plaatse om de situatie te bekijken en om op een correcte manier u een vrijblijvende offerte te kunnen opmaken. U zal genieten van een volledige dienstverlening. Wij zorgen niet voor Uw afbraak en of  bouwvergunning.

 

 

Tracimat

Vanaf 24 augustus 2019 dient er bij elk te slopen pand een sloopopvolgingsplan(sop) te worden opgemaakt ongeacht het bouwvolume of het tonnage puin dat vrijkomt.

Een sloopopvolgingsplan (sop) wordt opgemaakt door een tracimat deskundige en wordt ook aan tracimat bezorgd via het digitaal portaal. 

Indien het sop voldoet aan alle vereisten van de standaard procedure, verklaard tracimat deze conform.

Dit conform verklaard sop is de basis voor de aannemer om de nodige verwerkingstoelating aan te vragen bij tracimat om het puin van de sloopwerken af te voeren naar en breker.

Om een verwerkingstoelating te kunnen verkrijgen dient naast het sop ook nog een sloopopvolging dienen te gebeuren.

Werken dienen door de aannemer sloop minimum 24u op voorhand te worden aangegeven.

 

Procedure voor gebouwen:

kleiner dan 1 000 m³

 • Hier dient geen deskundige te worden aangesteld voor de verdere sloopopvolging.
 • Een controle bezoek en verslag door een deskundige zijn hier niet verplicht.
 • Er volstaat een verklaring van de sloper dat de sloop selectief werd uitgevoerd en dat de gevaarlijke materialen correct werden verwijderd en afgevoerd.
 • Na de melding van start der werken kan de aannemer onmiddellijk de verwerkingstoelating aanvragen.
 • Bij aanvraag van het sloopattest dient een overzicht te worden gegeven van de afgevoerde hoeveelheden en de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen (o.a. asbest).
 • Voor alle niet gevaarlijke afvalstoffen (o.a. hout) dient enkel te worden doorgegeven hoe deze werden ingezameld.
 • Er dient wel een asbest inventaris verplicht te worden opgemaakt

groter dan 1 000 m³

 • Hier geldt een uitgebreide procedure
 • Er dient een asbest inventaris verplicht te worden opgemaakt.
 • Vanaf hier gevaarlijke stoffen aanwezig zijn dient er een controle bezoek te worden uitgevoerd, dit tijdens of na het verwijderen van gevaarlijke stoffen. Dit om na te gaan of deze correct werden verwijderd op basis van een checklist, deze wordt ingevuld tijdens het bezoek.
 • Doormiddel van het controlebezoek wordt een advies aan tracimat gegeven voor het afleveren van een verwerkingstoelating.
 • Hierna kan de aannemer de verwerkingstoelating opvragen bij tracimat.
 • Met deze verwerkingstoelating kan het puin worden afgevoerd naar een breker.
 • Na het controlebezoek maakt de deskundige een controleverslag. Hierop wordt aangegeven naar waar alle materialen worden afgevoerd. Alsook de hoeveelheden die werden afgevoerd.
 • De aannemer dient het einde van de werken door te geven aan tracimat, hierna zal ook de breker dit moeten bevestigen dat hij de ontvangen materialen heeft ontvangen en het aantal hiervan moeten doorgeven.
 • Hierna wordt een sloopattest aangevraagd bij tracimat hierop zal de afgevoerde hoeveelheden van de overige niet gevaarlijke materialen worden opgegeven.

 

Hieronder een lijst van erkende deskundige volgens tracimat

 https://portal.tracimat.be/lijst-van-deskundigen/

 

bron: www.tracimat.be

 

Back to Top